Tuet
Puurakentaminen
Itävalta
Baijeri

1 € puukiloa kohti tarkoittaa CLT:ssä olevaa puuta
jonka tiheys on 450 kg/m3:
 
  • 100 mm:n paneeli: 45 €/m2 Edistäminen
  • 120 mm:n paneeli: 54 €/m2 Edistäminen
  • 200 mm:n paneeli: 90 €/m2 Edistäminen
  • 240 mm:n paneeli: 108 €/m2 Edistäminen

Itävalta:
Puurakentamisen edistäminen:
1,00 euroa/kg
Rakentamisessa käytetty puu

5. puhelu: 02.05.2023 - 29.09.2023 | 24:00 hrs toimittaa

Liittovaltion maatalous-, alue- ja matkailuministeri toteuttaa rahoituspainopisteen "Puurakennukset" avulla olennaisen osan metsärahastolain toimenpiteestä 9 "Puun käytön lisääminen raaka-aineena". Metsärahaston avulla liittohallitus on koonnut metsiemme tulevaisuutta varten merkittävän paketin, josta hyötyvät kaikki metsänhoidon toimijat, koko metsätalouden, puun ja paperin arvoketju, ilmasto ja suuri yleisö. Hankkeita on mahdollista esittää määritellyissä määräajoissa (ehdotuspyynnöt). Yksittäiset ehdotuspyynnöt julkaistaan hyvissä ajoin Kommunalkredit Public Consultingin kotisivuilla.

Mitä edistetään?

Rahoitusta myönnetään uusille rakennuksille ja monikerroksisten asuinrakennusten lisä- ja laajennusosille sekä julkisiin tarkoituksiin tai julkiseen infrastruktuuriin käytettäville rakennuksille, jotka on rakennettu puurakenteisina ja joissa on käytetty runsaasti uusiutuvia raaka-aineita kestävästä hoidosta ("CO2-bonus"). Edistämistoimien tarkoituksena on vahvistaa puun käyttöä raaka-aineena aktiivisena panoksena ilmastonsuojeluun.
Rahoituksen kohteena ovat uudisrakentaminen sekä seuraavien puurakenteisten rakennustyyppien lisä- ja laajennusosat:

Julkiseen käyttöön tarkoitetut rakennukset

joiden nettopinta-ala on vähintään 200 m²

Monikerroksiset asuinrakennukset

joiden nettopinta-ala on vähintään 400 m², vähintään 2 maanpäällistä kerrosta ja joissa on yli 3 asuinhuoneistoa.

Julkisen infrastruktuurin rakennukset

joiden nettopinta-ala on vähintään 200 m²

Massiivipuu, sahatavara

Puurakenteiset kattorakenteet, joiden kaltevuus on alle 20°.
tarvittava puusta valmistettu katto ja sisäseinien verhous
Kipsilevytyöt osana ulkoseiniä ja kattoja

Puumateriaalit

jonka puupitoisuus on vähintään 80%

Eristysmateriaalit

Puupohjaisista materiaaleista valmistetut eristysmateriaalit
Selluloosasta valmistetut eristysmateriaalit

Lisä- ja laajennusosien osalta vähimmäisvaatimukset koskevat rakennuksen uusia osia, jotka syntyvät lisä- ja laajennusosista (ks. Tekniset vaatimukset). Maanalaisia kerroksia tai kellarikerroksia ei lasketa nettokerrosalaan.

Kuka voi hakea?

Luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt, kaupparekisteriin rekisteröidyt parisuhteet ja niiden yhteenliittymät (henkilöyhdistykset), joilla kaikilla on sivukonttori Itävallassa, sekä alueelliset viranomaiset (liittovaltion hallitus, osavaltiot, kunnat).

Lisätietoja

Lisätietoja on osoitteessa Kotisivu KPC voidaan tarkastella. Tietoja saa puhelimitse suoraan "Puurakenteiset rakennukset" -palveluryhmältä osoitteesta KPC:

T: 01/31 6 31-712
F: 01/31 6 31-104 
ympäristö(at)kommunalkredit.at 

 

Baijeri maksaa ilmastopalkkiota puutaloista

500 euron avustus varastoitua hiilidioksiditonnia kohti

Baijerin puurakentamisen edistämisohjelma - BayFHolz

Baijerin puurakentamisen edistämisohjelman perustana on aktiivinen ilmastonsuojelu. Rahoituksen tavoitteena ja tarkoituksena on vähentää energiaan liittyviä hiilidioksidipäästöjä ja sitoa hiiltä pitkällä aikavälillä. Tällä tavoin rahoituksella pyritään säästämään rajallisia luonnonvaroja lisäämällä puusta ja muista uusiutuvista raaka-aineista valmistettujen rakennusmateriaalien käyttöä.

Tukikelpoinen hiilivarasto, joka koskee puurakenteisia uudisrakennuksia, puurakenteisten kunnallisten rakennusten laajennuksia ja lisäyksiä sekä puurakenteisia monikerroksisia asuinrakennuksia.

Lisätietoja:

Mitä edistetään?

Kunnalliset rakennukset, kuten hallintorakennukset, ja sosiaalinen infrastruktuuri, kuten koulut ja päiväkodit, ovat tukikelpoisia. Rahoitusta on saatavilla myös uusien rakennusten rakentamiseen sekä monikerroksisten asuinrakennusten laajennuksiin ja lisäosiin. Tästä hyötyvät kaupungit ja kunnat, mutta myös yksityiset rakennusten omistajat ja yritykset. Rahoitus myönnetään avustuksena, ja se voidaan yhdistää myös asumisen edistämisohjelmiin. Avustuksen määrä on 500 euroa puurakenteisiin ja eristysmateriaaleihin sitoutunutta hiilitonnia kohti. Avustus on enintään 200 000 euroa rakennustoimenpidettä kohti.

Kokemuksemme: käsittelemme

90000
m2 CLT vuodessa

Teemme CLT:stä älykkäämmän:
Toimitamme ja käsittelemme ristiinliimattua puutavaraa projektiasi varten.
Voimme tukea sinua suunnitteluvaiheesta massiivipuurakenteisten seinien käsittelyyn ja toimitukseen rakennustyömaalle.

Tämä menee niin pitkälle, että asennamme ikkunoita seinäelementtiin jo tehtaalla. Se, mikä on jo pitkään ollut yleinen käytäntö elementtitaloteollisuudessa, on uutuus ristiinliimattua puutavaraa käytettäessä.

Leidorf GmbH on Ristiinliimattua puutavaraa / CLT:tä toimittava toimittajasi

CLT Platte kurze Lieferzeit

Olemme ristiinliimattujen puutavaralankkujen / CLT:n myynnin asiantuntijoita. Meillä on kiintiöt kaikkien valmistajien kanssa, joten voimme tarjota sinulle 4-6 viikon toimitusajan ympäri vuoden.

Halutessasi voimme käsitellä ristiinlaminoidun puutavaran minkä tahansa muotoiseksi CNC-robottijärjestelmällämme. Poraus, jyrsintä, leikkaus. CND-robotillemme ei ole väliä, jyrsimmekö suorakulmaisia vai vapaita muotoja. Annamme sinulle kaiken vapauden, jota tarvitset massiivipuu-projektissasi!

CLT:n edut

45% lyhyempi rakennusaika

.... vuokrata aikaisemmin

... edellinen myynti .... säästää kustannuksia rakennustyömaalla ... lyhyemmät rahoitusajat

3% lisää vuokrattavaa pinta-alaa

.... saman

Puurakenteessa on pienemmät seinäpaksuudet johtuen

2/3 vähemmän painoa

.... Tämä säästää kustannuksia

lattialaatan perustaminen ja mitoitus .... nostotyökaluja varten.

7 x vähemmän kuorma-automatkoja

Kahdeksankerroksisen puurakenteisen asuinrakennuksen osalta

Rakennusmateriaalien kuljetuksia tarvitaan huomattavasti vähemmän kuin tavanomaisissa rakennusmenetelmissä.

Lähde: Asuminen puusta, argumentteja ja rakennettuja esimerkkejä, proHolz Austria, syyskuu 2018.

"CLT:n markkinat ovat kasvaneet voimakkaasti viime vuosina. Näemme myös, että markkinat kehittyvät erittäin myönteisesti tulevina vuosina."
Alexander Leidorf
Leidorf GmbH:n perustaja ja toimitusjohtaja

CLT

Cross Laminoitu Timber tai ristiinliimattu puutavara (BSP)

Paneelin paksuudet: 60 - 320 mm

Leveys: 2,25 m, 2,45 m, 2,75 m, 2,95 m, erikoisleveydet tilauksesta.

Paneelin pituus: 8.0m - 16.0m

Ominaisuudet: Teollinen laatu, muu kuin visuaalinen laatu, visuaalinen laatu