Esivalmistus | MODULBAU

"Erityisesti massiivipuurakentamisessa tehtaalla tapahtuva esivalmistus on korkean laadun tae. korkea hyötysuhde ja laatu. Lisäksi työ tuulesta ja sateesta riippumaton rakennustyömaalla. Näin varmistetaan puurakenteiden nopea valmistuminen."
Alexander Leidorf
Leidorf GmbH:n perustaja ja toimitusjohtaja

Nostojärjestelmät

Teemme porausreikiä yleisiä nostojärjestelmiä varten, esimerkiksi Pitzl-yhtiön järjestelmiä varten.

Reiät / komponentti
ennakkokokoaminen

Porakaivot - Väripinnoite - kyllästys - Jäännössäteiden poistaminen - Metalliosien kiinnitys - Komponenttien esiasennus

Palosuojaverhous

Asennamme kipsilevyt tai kipsi- tai kuitukuitulevyt jo tehtaalla - tämä säästää asennusaikaa työmaalla ja esimerkiksi telineitä.

Tiny House | CLT | ristiinliimattu puutavara | ristiinliimattu puutavara

Massiivipuuta

Pientalojen kuori on valmistettu massiivipuusta | CLT

Lattia
lämmitys

valmiina asennettavaksi. Lattia levitetään tämän päälle

Ikkunat ja sähköt

asennamme myös valmiita. Jäljellä on enää virran kytkeminen.

Portaat

valmis asennus | tässä tapauksessa portaat on myös rakennettu ristiinliimatuista puista | CLT

Puinen muotti

Moduulit on viimeistelty myös ulkopuolelta. Tässä esimerkiksi harmaa vaakaverhous, jossa on mustat varjostusraot.

Moduulit valmiiksi asennettuina

Työmaalla moduulit asetetaan perustuksille ja talotekniikka liitetään. Valmis!

CLT-elementtien (Cross Laminated Timber) esivalmistus on mullistanut rakennusteollisuuden ja avannut lukuisia mahdollisuuksia tehokkaaseen, täsmälliseen ja kestävään rakentamiseen. Tämä innovatiivinen menetelmä on osoittautunut uraauurtavaksi, ja sitä käytetään yhä useammin erilaisissa rakennushankkeissa maailmanlaajuisesti.

CLT-esivalmistus on tämän uraauurtavan rakennuskohteen ydin. Siinä valmistetaan CLT-elementtejä, kuten seinä-, katto- ja lattiaelementtejä sekä tehdasvalmisteisia moduuleja valvotussa tuotantoympäristössä, ennen kuin ne kuljetetaan rakennustyömaalle ja asennetaan sinne. Menetelmä tarjoaa monia etuja, jotka ylittävät perinteiset rakennusmenetelmät.

CLT-elementtien esivalmistuksessa keskeistä on tarkkuus, joka saavutetaan uusimman teknologian ja tietokoneohjattujen koneiden avulla. Jokainen CLT-elementti valmistetaan millimetrin tarkkuudella, mikä johtaa suureen mittatarkkuuteen ja minimaaliseen hävikkiin. Tämä vähentää merkittävästi virheiden riskiä ja mahdollistaa sujuvan kokoonpanon työmaalla.

Tehdasvalmistus mahdollistaa myös rakennusosien tehokkaan massatuotannon. Kun CLT-elementit suunnitellaan etukäteen ja niitä valmistetaan suuria määriä, rakennusaika lyhenee merkittävästi. Tämä johtaa merkittäviin kustannussäästöihin ja mahdollistaa rakennushankkeiden nopeamman valmistumisen.

Paikan päällä tapahtuva kokoonpano on myös paljon helpompaa ja nopeampaa. Tehdasvalmisteisissa CLT-elementeissä on jo valmiiksi tarvittavat aukot ikkunoita, ovia ja asennuksia varten, mikä lyhentää merkittävästi työaikaa. Näin minimoidaan rakennustyömaan häiriöt ja parannetaan työturvallisuutta.

Toinen CLT-esivalmistuksen keskeinen etu on rakennusosien laadun ja yhdenmukaisuuden parantuminen. Tarkka valmistus valvotussa ympäristössä vähentää rakennusvirheiden riskiä ja varmistaa tasaisen korkean laadun koko rakennushankkeen ajan. Tuloksena on pitkäikäisiä rakennuksia, joiden huoltovaatimukset ovat vähäiset ja ylläpitokustannukset alhaiset.

CLT:n esivalmistuksella on myös merkittäviä ympäristövaikutuksia. Koska tuotanto tapahtuu suljetuissa työpajoissa, resurssien, kuten energian ja veden, kulutusta voidaan hallita tehokkaammin. Kestävästi hoidetun puun käyttö CLT:n pääraaka-aineena tukee myös ympäristönsuojelua ja pienentää osaltaan ekologista jalanjälkeä.

CLT-esivalmistuksen merkittävä ominaisuus on sen monipuolisuus. Sitä voidaan käyttää monenlaisissa rakennushankkeissa asuin- ja liikerakennuksista julkisiin tiloihin ja oppilaitoksiin. Tämän menetelmän joustavuus avaa arkkitehdeille ja insinööreille uusia suunnittelumahdollisuuksia ja mahdollistaa hienostuneet, innovatiiviset suunnitelmat.

Yhteenvetona voidaan todeta, että ristiinliimattu puutavara on rakennusteollisuuden muutosvoima. Yhdistämällä tarkkuuden, tehokkuuden ja kestävyyden tämä menetelmä tarjoaa vastauksen nykyaikaisen rakennusmaailman haasteisiin. CLT-esivalmistus avaa oven nopeampiin rakennushankkeisiin, korkeampaan laatuun ja vihreämpään rakentamiseen. Lukuisten etujensa ansiosta se asettaa uusia standardeja rakentamisen tulevaisuudelle ja osoittaa vaikuttavalla tavalla, miten innovatiiviset teknologiat voivat pysyvästi muuttaa rakentamistapojamme.