CLT / korslimmat trä

För ditt hem

Vägg i massivt trä

Solid som ett stenhus - hållbar som ett trähus. 
Korslimmat trä kombinerar därför det bästa av två världar. 
I en CLT-vägg - som materialet också kallas - kan du utan att tveka slå in en spik i väggen och hänga upp något. 
Samtidigt bygger jag en massiv CO2-reservoar av massivt trä.

Hållbar

Det förnybara råmaterialet trä lagrar mer CO2 än vad som släpps ut under produktionen. Detta gör massivträväggen CO2-positiv - en kolsänka. Och här gäller regeln: ju mer CO2 som lagras, desto bättre.

Massivträhus eller hus med timmerstomme?

Det "klassiska" timmerhuset är ett så kallat timmerhus. Det är inte tillverkat av massiva brädor. Timmerstommen är gjord av träreglar och brädor. 
Hålrummet mellan träribborna fylls med ett isolerande material. 
 
 

Du kan kontakta oss här
och begära information om CLT | korslimmat trä:

Enfamiljshus:
Tät på bara 3 dagar

YouTube

Genom att ladda videon accepterar du YouTubes sekretesspolicy.
Läs mer

Ladda video

Fördelar med CLT

45% kortare byggtid

.... hyra tidigare

... tidigare försäljning .... sparar kostnader på byggarbetsplatsen ... kortare finansieringstider

3% mer lättläst område

.... av samma

Träkonstruktionen har lägre väggtjocklek på grund av

2/3 lägre vikt

.... Detta sparar kostnader hos

grundläggning och dimensionering av golvplattan .... för lyftverktygen

7 x färre lastbilstransporter

För ett åtta våningar högt bostadshus i träkonstruktion

Det krävs betydligt färre transporter av byggmaterial än vid en konventionell byggmetod.

Källa: Bostäder i trä, argument och byggda exempel, proHolz Österrike, september 2018

Frihet i fasaddesign

Brädor av trä

Vi är mycket flexibla när det gäller fasadutformningen. Till exempel kan träbeklädnad användas. En kombination med beklädnad av plåt eller trämaterial är också möjlig.

DSC07305

Fasad av gips

Men en putsfasad är också möjlig. Då ser ditt hus ut som en solid byggnad - med solida väggar, men av trä och inte av tegel eller betong.

Vilken inverkan har CLT-väggar på luftkvaliteten i bostadsutrymmen?

I ett forskningsprojekt mellan Holzforschung Austria och Wood k-plus i Tulln undersöktes inomhusluftens kvalitet i ett CLT-rum.

För att få en realistisk bild byggdes CLT-rummet ut steg för steg och användes därefter också.

Testerna visar tydligt att inomhusluften i den rena CLT-konstruktionen är mycket bra.

CLT - Utrymme:
Mycket god luftkvalitet inomhus

Användningen av rummet har dock en betydande inverkan på de uppmätta VOC-koncentrationerna.

Ett exempel: När man skalar en apelsin ökar VOC-utsläppet kortvarigt till 37,5 gånger jämfört med det tomma CLT-rummet. Efter en timme är VOC-nivåerna fortfarande 15 gånger högre än i det tomma massivträrummet.

Användning påverkar inomhusluftens kvalitet

I forskningsrapporten står det: "När ett rum permanent används som bostads- eller arbetsutrymme kan man därför anta en betydande förändring av inomhusluftkvaliteten jämfört med det obebodda rummet."
 
I konkreta termer innebär detta att inomhusluftkvaliteten i rummet med enbart CLT är mycket god. Som exemplet med Orange visar är det användningen som är ansvarig för mycket högre VOC-utsläpp.

Källa: Wood K plus, Holzforschung Austria, IBO Innenraumanalytik OG, Techn. Büro für Chemie Dr. Karl Dobianer - VOC-utsläpp från träprodukter och inomhusluftkvalitet, sammanfattning av den slutliga projektrapporten 2012 - 2014, 2015.